Kulak Zarı Deliklerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kronik Orta Kulak Enfeksiyonları

Orta kulak boşluğu ve mastoid kemikteki enfeksiyon üç aydan uzun süre devam ederse kronik orta kulak iltihabı adını alır. Kulak zarı deliklerini sınıflandıracak olursak:

Akıntı olmayan, kulak zarında delik olan vakaları, Orta kulaktan aktif bir akıntı yoktur. Ancak orta kulak enfeksiyonun bir sekeli olarak kulak zarı delik kalmıştır. Bu delik çok küçük olabileceği gibi tüm kulak zarı total olarak da kayıp olabilir. Zardaki delik çok küçükse yağ miringoplasti tercih edilebilir.

Zardaki delikler nedeniyle orta kulak enfeksiyonu başlayabilir. Enfeksiyon olduğunda kulakta akıntı başlar. Bu hastalarda kulak zarının delik olmasına bağlı olarak 20-30 dB civarında işitme kaybı mevcuttur. Eğer orta kulaktaki kemikçiklerde de hasar varsa işitme kaybı daha fazla gözlenir. Erken dönemdeki kulak zarı delinmeleri kendiliğinden iyileşerek kapanabilir. Ancak süre 3 ayı geçmişse kendiliğinden kapanmayacağından kulak zarının miringoplasti adı verilen ameliyatla tamir edilmesi gerekir.

Aşağıda yağ dokusu ile kapatılan kulak zarı deliğini görüyorsunuz.

İlk fotoğrafta sarı renkli yağ dokusu ameliyatın 2 . günü.

İkinci fotoğrafta ise ameliyattan 1 yıl sonraki kapanmış sağlam kulak zarı izleniyor.

Akan Kulaklar

Bu hastalarda kulak zarı deliktir ve orta kulakda aktif bir enfeksiyon mevcuttur. Bu durumda genellikle kötü kokulu bir akıntı mevcuttur. Hastada iletim tipi 30-60 dB işitme kaybı da beklenir. Bu hastalarda kemikçik sistemde hasar olma şansı kuru kulaklara göre daha fazladır.
Bu hastalarda öncelikli olarak ilaç tedavisi ile ltihap kurutulur. Sonra kulak zarındaki delik timpanoplasti ameliyatı ile onarılır. Bu vakaların mutlaka acilem ameliyat olmaları gerekir. Çünkü orta kulaktaki kronik enfeksiyon kemikçiklerin erimesine, menenjit, beyin absesi ve kalıcı işitme kaybı gibi ciddi problemlere yol açabilir. Bu hastalarda timpanomastoidektomi denilen yöntemle orta kulaktaki enfeksiyon temizlenir ve kulak zarı onarılır.

Aşağıda akan ve daha sonra timpanomastoidektomi yapılan bir hastamızın kulak fotoğrafı izleniyor.

Kolestatomlu Kronik Orta Kulak Enfeksiyonları

Kolesteatoma terimi kısaca derinin yanlış yerde yani olmaması gereken bir yerde olması şeklinde tarif edilir. Kolesteatoma dokusu soğan gibi kendi üzerinde katlanarak tabaka tabaka büyür. Kolesteatoma çevresindeki kemik dokusunun erimesine ve çürümesine neden olur. Orta kulak boşluğundaki kolesteatom büyüdükçe önce kemikçiklerin erimesine sonra kulak kemiğinin erimesine neden olur. Bir süre sonra kulak kemiği dışına ulaşarak yüz felci, cilt altında abse oluşumu, menenjit, beyin absesi oluşumu, iç kulağın tahribi gibi çok ciddi komplikasyonlar gelişmesine neden olur.

Kolesteatoma tanısı kulak muayenesi sırasında kolesteatoma dokusunun görülmesi ve CT, MRI gibi radyolojik görüntüleme metotları ile konulur. Kolesteatomanın ilaç tedavisi yoktur. Yapılacak tek işlem tüm kolesteatomanın cerrahi olarak temizlenmesidir.

Aşağıda beyaz renkli kolesteatom dokularının olduğu ve bu nedenle canal wall down timpanopasti operasyonu yaptığımız bir hastamızın fotoğrafını görüyorsunuz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Göz Atın